Translator

Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

Missatge de Benvinguda


I unes ultimes de Propina de Joan CodinaFaltan 3 pero les estic repetint, tambe amb paper winston & Newton de 300 grams